Over ons

Wij van FrameworX | installatieberekeningen willen U graag ontzorgen voor wat betreft de installatieberekeningen. Alles moet nu gebeuren en dan ontbreekt de tijd om aan goede uitvoeringstekeningen de juiste berekeningen te koppelen.

Projecten

We houden van ons vakgebied en willen het maximale uit de installatie halen. Test ons uit.

Technische berekeningen

Om u tot dienst te zijn, kunnen wij u de volgende technische berekeningen aanbieden:
Warmteverlies
Een warmteverliesberekening wordt gemaakt volgens NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57. De berekeningsmethode voor het bepalen van het te installeren verwarming- of installatievermogen in een woning of utiliteitsgebouw (laag of hoog).
Koellast
Een koellast berekening wordt gemaakt volgens de NEN 5067. De bepalingsmethode voor het koelvermogen in vertrekken en gebouwen. Voor een optimaal binnenklimaat in een gebouw is de temperatuur van cruciaal belang. Om een aangename temperatuur ook in de zomer te kunnen garanderen dient berekend te worden hoeveel de koellast in een gebouw bedraagt.
Luchtkanalen
Wij maken voor u een gedimensioneerde luchtkanalenstelsel met een overzicht van de totale systeemdruk, afmetingen en inregeldrukken. De berekening van de weerstanden van aftakkingen en verloopstukken geschiedt aan de hand van de formules uit de ISSO-publicatie 17 (Kwaliteitseisen voor luchtkanaalsystemen in woning- en utiliteitsbouw).
Geluid in Luchtkanalen
Ook is het mogelijk om een berekening te maken van de geluidproductie in de kanalen, de overdracht van geluid naar een vertrek en demping veroorzaakt door de ventilator, bochten, T-stukken, roosters en overige hulpstukken aan de hand van de ISSO-publicatie 24 (Installatiegeluid).
Riolering + HWA
De berekening wordt gemaakt conform de NEN3215 en NTR3216. Hierbij wordt het afvoerstelsel gedimensioneerd en voorzien van leidingdiameters, de drukval en het lozingsdebiet. Of het nu gaat om een afvoerstelsel van kleine woningen of grootte utiliteitsgebouwen. Een goed ontwerp voorkomt problemen in de praktijk, maar zorgt daarnaast ook voor een zo laag mogelijke investering en minder onderhoudskosten.
Gas
In een gasleiding berekening wordt een gasleidingnet gedimensioneerd en voorzien van leidingdiameters, de drukval en de totale circuitdruk. We kunnen berekening maken van een lagedrukgasnet en een hogedrukgasnet. De berekeningsmethode is conform de NEN 1078.
CV-/GKW-leidingen
De berekening is conform ISSO 18 ‘Leidingnetberekening’ en de NEN 5064. De berekening toont de weerstanden in de leidingen, de leidingdiameters, de drukval en de totale circuitdruk. Hierdoor kunnen juiste pompselecties, inregelafsluiterselecties worden doorgevoerd. Besparing op aanschafkosten is hierdoor haalbaar.
Tapwater
Wij maken voor een tapwaterberekening voorzien leidingdiameters, de totale circuitdruik en de minimale vereiste voordrukken bij de apparaten te bepalen. De berekening is conform de werkbladen van de VEWIN en de gestelde eisen van hun werkgroep “Inspectie en automatisering”.

Laatste nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van installatietechniek vind u hieronder.

Contact us

We nemen zo snel als mogelijk contact met u.
Address
Wedderborg 10 7601 DA Almelo
Customer Support
E-mail: info@frameworx.nl Phone: 06 - 83 24 97 21